JD Engineers beweegt zich in de markt van de installaties voor de golfkarton en kartonnage industrie. In die markt werkt een groot deel van de bedrijven met machinelijnen met verouderde technologie. Dit betreffen zowel machines die JD Engineers levert en installeert, als machines van overige merken. In het kader van efficiŽntie worden lijnen veelal vervangen hetgeen een kostbare aangelegenheid is. Door het mogelijk ontwikkelen en kunnen aanbieden van een ombouwkit voor deze lijnen biedt men deze ondernemingen om de verouderde machinelijnen te upgraden naar huidige standaards en daarmee een kostbare investering te voorkomen .


Uiteraard denkt aanvrager daar ook een enorm stuk markt mee te winnen.


Doel van het project is het aantonen van het technisch werkingsprincipe dat men met een te ontwikkelen ombouwkit verouderde machinelijnen in de golfkarton en kartonnage industrie, energiezuiger, preciezer en veiliger kan laten opereren, waardoor deze machines weer up to date kunnen worden gemaakt en weer voor langere tijd mee kunnen in het proces. Daardoor behoeven verouderde machines niet te worden vervangen, hetgeen onder andere kostenbesparend is voor producenten.


Men zal starten met het opstellen van technische uitgangspunten en vooronderzoek naar knelpunten en tevens naar de technologie van oudere machinetechnologie; van deze oudere machines zijn namelijk weinig tot geen datasheets en/of tekeningen meer beschikbaar. Na analyses zal men componentenonderzoek doen en waar nodig deze beproeven. Met de gegevens die hieruit voortvloeien zal een topologie en de besturing in concept worden ontwikkeld. Tevens zullen software engineers starten met firmware. Men zal diverse proeven uitvoeren met diverse componenten en deze analyseren. Er zal een prototype worden gebouwd en getest. Hiermee hoopt men het werkingsprincipe aan te kunnen tonen.